* భూమికి గల ఏకైక ఉపగ్రహము………….చంద్రుడు
* భూమికి -చంద్రునికి మధ్య గూరము………..3,38,365 కి.మీ
* చంద్రుని భ్రమణ , పరభ్రమణ కాలములు …….27 రోజుల 7 గం.ల 43 ని. 12 సెకన్లు
* చంద్రుని చూట్టుకొలత ………..10,927 కి.మీ
* చంద్రుని పై వాతవరణం …….. లేదు.
* చంద్రుని వాస్యము ………….. 3,460 కి.మీ
* చంద్రుని పరభ్రమణ దిశ……….. పశ్చిమం నుండి తూర్పుకు.
* చంద్రుని పై గల రసాయనిక పదార్థం……. హీలియం
* చంద్రుమండలం పై కాలుమోపిన వ్యక్తులు….నీల్ ఆర్మ్ స్ర్టాంగ్ (అమెరిక),ఎడ్విన్ ఆల్ర్టిన్ (అమెరిక),1996 అపోలో -2.
* చంద్రునిపై తొలి మనవుడు కాలుమోపిన ప్రాంతమును ఏమని పిలుస్తారు…. సీ ఆప్ ట్రాంక్విలిటీ
* భూమి – చంద్రుని మధ్యన అధిక దూరం……….అపోజో.
* భూమి – చంద్రుని మధ్యన సమీప దూరం…..పెరీజీ.

Moon

Telugu Knowledge web sites

web dunia Sites

Free Rechargeu

మీరు పంపే ప్రతీ SMS కు 2 పైసల వంతున సంపాదించి మీ మొబైల్ రీఛార్జి కు నెలకు రూ. 50 వరకూ సంపాదించవచ్చు. అంతే కాక రోజుకు 25 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి. సరైన సమాధానానికి 2 పైసలు, ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక పైసా వంతున సంపాదించండి. మీ మిత్రులను invite చేసి ఒక్కో మిత్రునికి రూ. 1 వంతున సంపాదించండి. ఇవన్నీ చేయడానికి మీరు చేయవలసిందల్లా క్రింది కనిపించే లింక్ పై క్లిక్ చేసి మీ వివరాలు ఇవ్వడమే

Now Free Recharge


తెలుగు వారి చరిత్ర పరిశోధనలో మొట్ట మొదట తెలుసుకొవలసిన వంశం శాతవాహనులది. క్రీ.పూ. 220 మొదలుకుని క్రీ.శ. 200 వరకు సుమారు 400 సంవత్సరాలు పాలించారు. తెలుగు చరిత్ర శీర్షికలోని మొదటి అంకం.

శాతవాహనుల పూర్వం ఆంధ్ర చరిత్రకు సంబంధించిన ఆధారాలు పెద్దగా లేవు. ఆంధ్ర ప్రాంతం మౌర్య సామ్రాజ్య అంతర్భాగంగా వుంది అనటానికి శాసన ప్రమాణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఆంధ్రప్రాంతాన్ని జయించిన మౌర్య చక్రవర్తి ఎవరన్నది స్పష్టంగా తెలియలేదు. చంద్రగుప్తుని ఆస్థానంలోని గ్రీకు రాయబారి మెగస్తనీస్ ఆంధ్రులకు 30 దుర్గాలు, ఒక లక్ష పదాతి దళం, మూడువేల అశ్వికదళం (గుర్రాలు), రెండువేల గజదళం (ఏనుగులు)తో పరాక్రములైన సైనిక బలం వుందని వర్ణించినాడు. మరొక గ్రీకు చరిత్రకారుడైన ఏరియస్ కూడా 30 రాజ్యములను ప్రస్థావించినాడు. దీనిని బట్టి ఆంధ్రప్రాంతం మౌర్య సామ్రాజ్యంలో విభిన్న చిన్న చిన్న గణరాజ్యాలుగా వుందని తెలుస్తున్నది.
శాతవాహనయుగము
మౌర్య సామ్రాజ్య పతన కాలంలో నెలకొన్న అస్థిర పరిసిథతులలో శాతవాహన యుగం మొదలయింది. ఉత్తరాపథం శకులు, యువనులు, పమ్లావలు మొదలగు విదేశీయుల దాడులతో అస్థిరపడింది. ఆ సమయంలో దక్షిణపథం ఐక్యత సాధించి, శాంతిభ్రదతలు కల్పించిన ఘనత శాతవాహనులకు దక్కుతుంది. శాతవాహనులు సుమారు 400 ఏళ్ళు రాజ్యం చేసారు. క్రీ.పూ. 231/230లో శాతవాహన రాజ్య స్థాపన జరిగింది. క్రీ.శ. 220 వరకు వారి పాలన సాగంది.
వంశస్థాపకుడు
శాతవాహన వంశ స్థాపకుడు సాద్వాహనుడు లేక శాతవాహనుడు, ఇతడు శ్రీముఖుని కంటే పూర్వుడు. శాతవాహన అనునది వ్యక్తి పేరు అనుటకు శాసనాలు, నాణేలు ప్రమాణాలు శాతవాహనుడు వంశస్థాపకుడే కాని ఇతను స్వతంత్ర రాజ్య స్థాపన చేయలేదు. ఆ ఘనత శ్రీముఖునికి దక్కింది. అతడు క్రీ.పూ. 231/230లో శాతవాహన రాజ్యాన్ని స్థాపించి 23 సంవత్సరాలు పాలించినాడు.
శాతవాహన రాజులు
తొలిరాజులు
శ్రీముఖుని తరువాత, అతని తమ్ముడు కన్హ క్రి.పూ 208 సింహాసనం ఎక్కి 10 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేసాడు. శ్రీముఖుని కుమారుడు మొదటి శీతకర్ణి ఆ తరువాత రాజ్యమేలినాడు (క్రీ.పూ. 197-179) ఇతడు 18 సంవత్సరాలు పాలించినాడు. అతడు చిన్న వయసులోనే మరణించినప్పటికి తొలి శాతవాహనులలో అతను ముఖ్యుడు. అతనికి కుమారహకుశతి శ్రీమత్, కుమారశాతవాహన, వేదసిరి కుమారులు. తండ్రి మరణ సమయానికి వీరు చిన్నవారు. తల్లి నాగనకాదేవి ఈవిడ మహారథి అంగీయ రాకుమారి. భర్త మరణానంతరము తన తండ్రి త్రణకాయిరో సాయముతో రాజ్యభారం వహించింది. నాగనిక మరణానంతరం అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు రేగి రాజ్యాన్ని పంచుకొని పాలించినారు.
ఆతరువాత కాలంలో ముఖ్యంగా చప్పుకోవలసింది రెండవ శీతకర్ణి. మొదటి శీతకర్ణి తరువాత వచ్చిన్నమైన రాజ్యాన్ని తిరిగి ఏకం చేసినాడు. శకులను ఓడించి మగధ, కళింగ రాజ్యాలను ఆక్రమించినాడు. ఇతడు 56 ఏళ్ళు పాలన సాగించాడు. ఇతడుక్రి.పూ. 100 ప్రాంతంలో రాజ్యం చేసాడు.
రెండో శాతకర్ణి తరువాత అపీలక, మేఘస్వాతి, కుంతల శీతకర్ణి, పులోమావి, హాలశాతవాహనులు రాజ్యం చేసారు. పులోమావి మగధ రాజు కాణ్వసుశర్మను వధించినాడు. ఇతడు క్రీ.పూ. 43-19 మధ్య రాజ్యపాలన చేసినాడు. పులోమావి 15వ శాతవాహన రాజు. క్రి.శ 6-7 మధ్య కాలంలో హాలుడు పాలించినాడు. ఇతడు స్వయంగా గాధాసప్తశతిని సంకలనం చేసినాడు. లీలావతి కావ్యం, అభిధాన చింతామణి దేశీనాయమాల మొదలైన గ్రంథాలు హాలుని కీర్తిని తరువాతి కాలాలకు నిలిపినాయి.
హాలుని తరువాతి రాజుల కాలంలో శకులు విజృంభించి శాతవాహన రాజ్యానికి గడ్డుకాలం పట్టింది. వారి రాజ్యం ఆంధ్రదేశ ప్రాంతాలకు పరిమితమయింది. శాతవాహనుల ప్రతిష్టను తిరిగి సంపాదించిన రాజు గౌతమీపుత్ర శాతర్ణి. శాతవాహనులందరిలోకి అత్యంత పేరు పొంది భారతీయ చక్రవర్తులలో ప్రముఖునిగా నిలిచాడు. క్రి.శ 75-110 మధ్య పరిపాలించాడు.
గౌతమీ పుత్ర శతకర్ణి పలు దిగ్విజయాత్రలు జరిపి తిరగి శాతవాహనుల రాజ్యాన్ని సువిశాల సామ్రాజ్యంగా మలిచాడు. నాసిక్లో అతను వేయించిన రెండు శాసనాలు, అతని తల్లి బాలశ్రీ వేయించిన శాసనం గౌతమీపుత్ర శతకర్ణి గురించి తెలుసుకోవడానికి ముఖ్య ఆధారాలు. ఇతని తల్లి బ్రాహ్మణీ. ఇతను వూదిక విద్యాధర్మతత్పరుడు. రాజకీయ కారణాలచేత పరమత సహనాన్ని కనబర్చినాడు. బౌద్ధ మతాలనుయూయిలకు దాన ధర్మములు చేసినాడు.
గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి తరువాత అతని కుమారుడు వాసిష్టీపుత్ర రెండో పులోమావి రాజ్యాధిపత్యం వహించారు. ఇతడు క్రీ.శ. 110-13.. కాలం మధ్య రాజ్యపాలన చేశాడు. (ఇందులోను, గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి కాలనిర్ణయంలోను కొన్ని విరుధ సమయాలను పలువురు చరిత్రకారులు తెల్పుతున్రాని గ్రహింపవలె) రెండో పులోమావి తండ్రి వలే జయించిన ప్రాంతాలు లేవు. ఇతని కాంలోనే శాతవాహనుల వైభవం తగ్గడం ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు.
రెండో పులోమావి తరువాత శివశ్రీశీతకర్ణి రాజ్యమేలినాడు. మహాక్షాత్తప రుద్రదాముని కుమార్తె రుద్రదామునికను పెండ్లి చేసుకున్నాడు. అయినప్పటికి క్షాత్రపులతో సమరం తప్పలేదు. రుద్రధాముడు అతనిని ఓడించి అల్లుడని విడిచిపెట్టినట్లు జూనాగడ్ శాసనం వల్ల తెలుస్తున్నది.
శాతవాహన రాజులలో శివశ్రీ శ్రీతకర్ణి తరువాత యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి చివరివాడు. ఆంధ్రపదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బిరార్, కొంకణ, సౌరాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలలో దొరికిన ఇతని నాణేలను బట్టి యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి శాతవాహన రాజ్యాన్ని పూర్వం వలే విస్తరింపచేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ బౌద్ధ మతాచార్యుడైన నాగార్జునా చార్యుని పోషించినాడని ప్రతీతి.
యజ్ఞశ్రీ మరణానంతరం శాతవాహన రాజ్యం క్షిణించి త్వరలోనే నశించింది.
శాతవాహన యుగ విశేషాలు
ధర్మశాస్త్ర సమ్మతమైన రాచరికం శాతవాహనుల రాజ్యాంగానికి మూలం. రాజు సర్వసైన్యాధక్షుడు. పరిపాలనాధ్యక్షుడు. మంత్రుల ఆజ్ఞ సాయముతో రాజు పాలించేవాడు. రాజే ఆజ్ఞలు జారీ చేసేవాడు. ధర్మశాష్ట్రసమంతమైన పన్నులు వసూలు చేసి ప్రజలకవసరమైన సంస్థలను పోషించేవాడు. శాతవాహన సామ్రాజ్యం కేంద్రీకృత రాజరికం కాదు. వారి కింద అనేక సామంతరాజ్యాలుండేవి. సామతరాజులు ప్రాంతాలు కాని ప్రదేశాలను రాజు పాలించేవాడు. అనేక ఉన్నతోద్యోగులు రాజ్యపాలనకి సహకరించేవారు. నగరాలన్నింటిలోను కార్యాలయాలు ఉండేవి (Records offices) ధన రూపంలో జీతాలు ఇచ్చేవారు. ” దేయమేయ”, ”రాజభాగం” అనే పేర్లతో పంటలో రాజుకు భాగం వుండేది. భూమి పనున, వృత్తి పన్నులు వసూలు చేసేవారు. రాజు ప్రత్యక్ష పాలనలో ఉన్న ప్రాంతాలు ( అంటే సామంత రాజ్యాలు కాని సామ్రాజ్య భాగం) ” ఆహారాలు” అనే రాష్ట్రాలుగా విభజించచారు. ప్రతి రాష్ట్ర రాజధానిలోను సైన్యాగారాలు ఉండేవి. నగరాలకు రక్షణగా దుర్గనిర్మాణం ఉండేది. రాష్ట్ర పాలనకు ” ఆమాత్యులను” రాజు నియమించేవాడు. వారిని తరచు బదిలీ చేస్తుండేవాడు. ఆమాత్యులకు వంశపారంపర్య మక్కులల ఉండేవి కావు. పరిపాలనకు గ్రామం ప్రాతిపదిక.

సాంఘిక పరిస్థితులు

సంఘంలో ‘చతుర్వర్ణ వ్యవస్థ’ ఏర్పడింది. పితృస్వామ్య ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండేది. కుటుంబ పెద్దను ‘గహపతి’ (గృహపతి) అని పిలిచేవారు. గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణిని ‘వినివర్తిత చతుర్వర్ణ సాంకస్య’ అని ‘నాసిక్ శాసనం’ వర్ణించింది. బ్రాహ్మణులకు సంఘంలో ప్రత్యేక గౌరవం ఉండేది. వృత్తిని బట్టి కులాలు, ఉపకులాలు ఏర్పడ్డాయి. సంఘంలో స్త్రీకి గౌరవం లభించేది. స్త్రీలకు ఆస్తి హక్కులుండేవి. ఆనాటి బౌద్ధ విహారాలకు స్త్రీలే ఎక్కువ దానధర్మాలు చేశారు. గౌతమీపుత్ర ‘వాసిష్టీపుత్ర’ అనే మాతృసంజ్ఞలు స్త్రీలకు ఉన్న గౌరవాన్ని సూచిస్తున్నాయి. స్త్రీ, పురుషులు ఒకే విధమైన ఆభరణాలు ధరించేవారు. జూదం, నాట్యం, సంగీతం ఆనాటి ప్రజల వినోదం. అమరావతి కార్లే శిల్పాల్లో స్త్రీ-పురుషులను వివిధ భంగిమల్లో అలంకారాలతో తీర్చిదిద్దారు. శాతవాహనుల సమకాలికులైన శకులు, యవనులు, పహ్లవులు, వైదిక బౌద్ధమతాలను అవలంభించారు. ధర్మదేవ, అగ్ని వర్మన్, రుషభదత్త మొదలైన హిందువుల పేర్లను పెట్టుకున్నారు. శకరాజైన రుషభదత్తుడు రాజస్థాన్‌లో పుష్కర ప్రాంతానికి యాత్రలు చేసి బ్రాహ్మణులకు గోవులు, గ్రామాలు దానం చేశాడు. గాధాసప్తశతి ఆనాటి ప్రజల జీవిత, ఆచార- వ్యవహారాలను చక్కగా వర్ణించింది.

మత పరిస్థితులు:
శాతవాహన తొలిరాజులు వైదిక మతాన్ని పోషించారు. మొదటి శాతకర్ణి రెండు అశ్వమేధ, ఒక ‘రాజసూయ’ యాగం చేసినట్లు అతని భార్య ‘నాగనిక’ వేయించిన ‘నానాఘాట్ శాసనం’ తెలుపుతుంది. గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణికి ‘ఏకబ్రాహ్మణ’, ‘ఆగమనిలయ’ అనే బిరుదులుఉన్నాయి. వైదిక మతంతో పాటు శివుడిని కూడా ఆరాధించేవారని గాధాసప్తశతి పేర్కొంది. సంరక్షణ వాసుదేవాయతనం నిర్మించిన ప్రాకారాన్ని క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దం నాటి ‘ఘోసండి’ శాసనం ప్రస్తావించింది. మధ్యప్రదేశ్ ‘విదిశ’ ప్రాంతంలో హెలియోడోరస్ క్రీ.పూ. 1వ శతాబ్దంలో వేసిన స్తంభ శాసనం ‘భాగవత మతం’ గురించి ప్రస్తావించింది. శాతవాహన రాజుల్లో కృష్ణ, వేదశ్రీ, శకిశ్రీ, యజ్ఞనుశ్రీ పేర్లను బట్టి వైదిక ధర్మాన్ని ఆచరించినట్లు తెలుస్తుంది. శివ -కేశవులు, రాధా- కృష్ణులను ఆరాధించే వారని గాధాసప్తశతి పేర్కొంది. ప్రజలు గ్రామ దేవతలు, చెట్లు – పుట్టలు, సర్పాలను ఆరాధించేవారు.

బౌద్ధ మతం: క్రీ.పూ. రెండో శతాబ్దం నుంచి, మూడో శతాబ్దం వరకు పశ్చిమ, తూర్పు, దక్కన్ ప్రాంతాల్లో బౌద్ధం విశేష ఆదరణ పొందింది. స్థూపాలు, చైత్యగృహాలు, విహారాలకు వృత్తి పనివారు, వర్తక శ్రేణులు, స్త్రీలు విరివిగా దానాలు చేశారు. శాతవాహన తొలి రాజు కృష్ణుడు (కన్హ) బౌద్ధ బిక్షువుల కోసం నాసిక్‌లో గుహాలయం నిర్మించాడు. గౌతమీ బాలశ్రీ, రెండో పులోమావి కార్లేలో మహా సాంఘికులకు గుహదానం చేశారు. రుషభ దత్తుడు గోవర్పనలో గుహ నిర్మాణానికి నాలుగు వేల ‘కార్షాపణులు’ (వెండి నాణేలు) బౌద్ధ భిక్షువులకు దానం చేశాడు. నాసిక్, కార్లే, కన్హౌరి, కుడ, భాజా, బేడ్సా, అజంతా వంటి గుహలు దక్కన్ పశ్చిమ ప్రాంతంలో భిక్షువుల కోసం నిర్మించారు. తూర్పు తీరంలో అమరావతి, భట్టిప్రోలు, జగ్గయ్యపేట, గుంటుపల్లి, శాలిహుండం, రామ తీర్థం, బుద్ధన్నకొండ ప్రాంతాల్లో అనేక బౌద్ధ వాస్తు నిర్మాణాలు చేశారు. బౌద్ధమతంలో అనేక శాఖలు విస్తరించాయి. వీటిలో అంధక శాఖ (ఆంధ్రులు), బాదనీయ శాఖ (నాసిక్), మహా సాంఘికులు (కార్లై), దమ్మ మత్తరీయలు (సోపార), చైత్యకులు (అమరావతి), పూర్వ శైలీయులు, అపర శైలీయులు (నాగార్జున కొండ) ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

జైనమతం:
శాతవాహన యుగంలో జైన మత ఆదరణ తక్కువ. రాజ్య స్థాపకుడు శ్రీముఖుడు మొదట జైన మతాన్ని అనుసరించాడు. ప్రసిద్ధ జైనమతాచార్యుడు ‘కొండ కుందాచార్యుడు’ శాతవాహనులకు సమకాలికుడు. ఇతడు సమయసారం అనే గ్రంథం రచించాడు. ఇది ‘శ్వేతాంబర’, ‘దిగంబర’ జైన శాఖీయులకు ప్రమాణ గ్రంథం. తొలి శాతవాహనులు జైన మతాన్ని పోషించినట్లు ఆవశ్య సూత్రం, కల్ప ప్రదీప, ప్రభావిక చరిత్ర గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి. గుంటూరు జిల్లా వడ్డమాను కొండ వద్ద లభించిన పురావస్తు అవశేషాలు శాతవాహనుల కాలాన్ని సూచిస్తాయి.

భాషా సారస్వతాలు: శాతవాహనుల రాజభాష ప్రాకృతం. బ్రహ్మీలిపి. శాతవాహనులు పశ్చిమ క్షాత్రపుల శాసనాలన్నీ ప్రాకృత భాషలో లిఖించారు. క్రీ.పూ. 3వ శతాబ్దంలో ప్రాకృత భాష – బ్రహ్మీలిపి బహుళ ప్రజాదారణ పొందాయి. హాలుడు 700 శృంగార పదాలతో గాధాసప్తవతిని ప్రాకృత భాషలో సంకలనం చేశాడు. దీని నుంచే ‘అమృతం ప్రాకృత కావ్యం’ అనే సూక్తి ఏర్పడింది. ఇతడికి ‘కవి వత్సలుడు’ అనే బిరుదు ఉంది. ఇతని ఆస్థానంలో కుమారిల, శ్రీ పాలితుడు ముఖ్యులు. శాతవాహన మంత్రి గుణాఢ్యుడు పైశాచ భాషలో (ప్రాచీన ప్రాకృత భాష) ‘బృహత్కథను’ రచించాడు. దీని ఆధారంగా క్షమేంద్రుడు బృహత్కథాసార సంగ్రహం, సోమదేవసూరి – కథా సరిత్సాగరం సంస్కృత భాషలో రచించారు. ధనపాలుడు- తిలకమంజరీ, బుధస్వామిన్- బుద్ధకథా శీర్షిక, బృహత్కథా శ్లోక సంగ్రహం, సంస్కృత భాషలో రచించారు. ఈ సంస్కృత గ్రంథాలన్నీ మలిశాతవాహనుల కాలంలో వచ్చాయి. శర్వ వర్మన్ – కాతంత్ర వ్యాకరణ గ్రంథం సంస్కృతంలో రచించాడు. కుతూహలుడు, లీలావతి పరిణయం ప్రాకృతంలో రచించాడు. కొండకుందాచారి సమయసారం రచించాడు. శక రుద్రదమనుడు క్రీ.శ. 150లో గిర్నార్ శాసనాన్ని సంస్కృత భాషలో వేయించాడు. గాధాసప్తశతిలో అనేక దేశీయ పదాలు కనిపిస్తాయి. విద్యాబోధన బ్రాహ్మణ ఆశ్రమాలు, బౌద్ధ విహారాల్లో జరిగేది. ప్రముఖ విద్యా కేంద్రాల్ని ఘటికలు (ఉన్నత విద్యా కేంద్రాలు) అనేవారు. శ్రీపర్వతం (నాగార్జున కొండ) ప్రముఖ విద్యాకేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

మాధ్యమిక వాద సిద్ధాంత కర్త, ఆచార్య నాగార్జునుడు తన గ్రంథాలన్నీ సంస్కృత భాషలోనే రచించాడు. ప్రజ్ఞా పారమిత శాస్త్రం, మూల మాధ్యమిక శాస్త్రం, ద్వాదశ నికాయ శాస్త్రం, శూన్య సప్తతి, సుహృల్లేఖ, యోగాచార శాస్త్రం, రస రత్నాకరం, రతి శాస్త్రం.. వీటిని సంస్కృతం నుంచి చైనా భాషలోకి అనువదించారు. భారతీయ తర్కశాస్త్రానికి నాగార్జునుడిని పితామహుడిగా పేర్కొంటారు. రెండో తథాగతుడు, ఇండియన్ ఐన్‌స్టీన్, ఇండియన్ మార్టిన్ లూధర్ అనే బిరుదులు నాగార్జునుడికి ఉన్నాయి.

వాస్తు నిర్మాణాలు: శాతవాహనుల కాలంలో భవన నిర్మాణానికి మట్టి, ఇటుకలు, వెదురు బొంగులు వినియోగించేవారు. రాతి గుహల్లో స్థూపాలు, చైత్య గృహాలు, విహారాలు నిర్మించారు. మహా చైత్యం (స్థూపం), బుద్ధుడి అవశేషాలపై నిర్మించారు. ఆంధ్రదేశంలో భట్టిప్రోలు స్థూపం అతి ప్రాచీనమైంది. నాగార్జున కొండ, అమరావతి, ఘంటశాల, చందవోలు స్థూపాలకు ప్రసిద్ధి. బౌద్ధ బిక్షువుల నిత్య పూజ కోసం నిర్మించినవే చైత్యగృహాలు. ముందు భాగం చతురస్రం, వెనుక భాగం వంపుగా ఉంటూ, మధ్య భాగంలో బుద్ధుడి ప్రతిమ ఉంటుంది. చైత్యం గజపృష్టాకారంలో ఉంటుంది. ఆంధ్రాలో చేజర్ల, గుంటుపల్లి, శాలిహుండం (శ్రీకాకుళం), విద్యాధరపురం (విజయవాడ), రామతీర్థం (విజయనగరం జిల్లా) ప్రసిద్ధ చైత్య నిర్మాణాలు. పశ్చిమ తీరంలో కార్లీ, భాజ, బేడ్సా, కన్హౌరీ ప్రసిద్ధి గాంచిన చైత్య గృహాలు. కొండల్ని తొలిచి వీటిని నిర్మించారు. బౌద్ధ బిక్షువులు నివసించడానికి ఏర్పాటు చేసినవే ‘వసతులు’. ఇవి చిన్న చిన్న గదులుగా ఉంటాయి. ఆంధ్ర దేశంలో రామతీర్థం, శాలిహుండం, కోరుకొండ, గుంటుపల్లి, విజయవాడ గుహ-విహారాలుగా ప్రసిద్ధి పొందాయి. నాగార్జున కొండ, అమరావతిల్లో ఇటుకలతో నిర్మించిన విహారాలు కనిపిస్తాయి. శాతవాహనుల కాలం నాటి చిత్రకళ అజంతా, ఎల్లోరా, పితల్ కోరా, జునార్ గుహల్లో కనిపిస్తుంది. అజంతా 9, 10 గుహల్లో ఆంధ్రులు చిత్రించిన చిత్రలేఖనాలున్నాయి.

గుంటుపల్లి గుహలు: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఏలూరు దగ్గర కామవరపు కోట సమీపంలో ఉన్నాయి. కొండపై చైత్య గృహం, విహారం నిర్మించారు. ఇవి క్రీ.పూ. 200 సంవత్సరాల నాటివి.

శంకరం గుహలు: విశాఖ జిల్లా, అనకాపల్లికి 2 మైళ్ల దూరంలో ఉన్నాయి. విహారాలు, చైత్యాలు నిర్మించారు. క్రీ.శ. 4వ శతాబ్దం నాటి సముద్ర గుప్తుడి బంగారు నాణెం లభించింది. గుర్రం ముద్రలున్న శాతవాహన నాణేలు, వేంగీ చాళుక్యుడు, కుబ్జ విష్ణు వర్థనుడి రాగి నాణేలు లభించాయి.

రామతీర్థం గుహలు: విజయనగరానికి 8 మైళ్ల దూరంలో ఉన్నాయి. గురుభక్త కొండ మీద మహా చైత్యం (స్థూపం), చైత్య గృహాలు ఉన్నాయి. ప్రాకృత భాషలో ఉన్న రెండు ముద్రికలు ఇక్కడ లభించాయి.
శాలిహుండం: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వంశధార నది ఒడ్డున ఈ గ్రామం ఉంది. దీనికి దక్షిణ దిశలో ఉన్న కొండ మీద చైత్య గృహాలున్నాయి. క్రీ.శ. 8, 9 శతాబ్దాలకు చెందిన మారీచ, తారా, అవలోకితేశ్వర వంటి వజ్రయానానికి చెందిన 12 బౌద్ధ విగ్రహాలు లభించాయి.

చేది వంశం:
శాతవాహనుల సమకాలీన వంశం. ఈ వంశానికే మహామేఘవాహన వంశమని పేరుంది. స్వతంత్ర కళింగ రాజ్య స్థాపనకు మూల పురుషులు ఈ వంశీయులు. ఈ వంశంలో ఖారవేలుడు ముఖ్యుడు. ఇతడికి ‘కళింగాధిపతి, కళింగ చక్రవర్తి’ అనే బిరుదులు ఉన్నాయి. ఇతడు ఒరిస్సాలో ఉదయగిరి గుహల్లో హాతిగుంఫా శాసనాన్ని వేశాడు. ఇతడు క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దానికి చెందినవాడు. శాతవాహన రెండో శాతకర్ణి ఇతడికి సమకాలికుడు. ఖారవేలుడు జైన మతస్థుడు. ఉదయగిరి (కుమారగిరిపై) జైన పరిషత్ నిర్వహించి, జైన మత గ్రంథాలను క్రోడీకరించాడు. తన రాజధాని నగరంలో ‘మహా విజయ ప్రాసాదం’ నిర్మించాడు.

శాతవాహనాంతర రాజవంశాలు

సుమారు నాలుగున్నర శతాబ్దాల పాటు దక్షిణాపథాన్ని ప్రధానంగా ఆంధ్ర దేశాన్ని పాలించిన శాతవాహన రాజవంశం క్రీ.శ. 3వ శతాబ్ది ప్రారంభంలో అస్తమించింది. ఈ సమయంలో వారి సామంతులు, మాండలిక ప్రభువులు స్వతంత్రులయ్యారు. ఈ రాజవంశాలు నాలుగు శతాబ్దాల కాలం (క్రీ.శ. 200-614) దక్షిణాపథాన్ని పాలించాయి. వారిలో ఇక్ష్వాకులు, బృహత్పలాయనులు, ఆనందగోత్రులు, శాలంకాయనులు, విష్ణుకుండినులు, పల్లవులు ముఖ్యులు. వీరితో పాటు చుటు వంశీయులు- బనవాసి (మైసూరు), ఆభీరులు (మహారాష్ట్ర ప్రాంతాన్ని), వాకాటకులు (విదర్భ ప్రాంతాన్ని), కంచిలో పల్లవులు కూడా రాజకీయాధికారాన్ని చేపట్టారు.

ఇక్ష్వాకులు:
ఇక్ష్వాకులు విజయపురి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని కృష్ణా-గుంటూరు ప్రాంతాన్ని యాభై ఏళ్లకు పైగా పాలించారు. పురాణాలు వీరిని ‘శ్రీపర్వతీయ ఆంధ్రులని’ పేర్కొంటున్నాయి. నాగార్జునకొండకు శ్రీపర్వతమనే పేరు ఉన్నట్లు ఇక్కడ లభించిన ప్రాకృత శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్ష్వాకులు బుద్ధుడి వంశం వారని, బుద్ధుడు ఇక్ష్వాకు రాజ వంశీయుడని నాగార్జునకొండ ప్రాకృత శాసనాల్లో ప్రస్థావించారు. ‘ఇక్షు’ (చెరుకుగడ) చిహ్నాన్ని తమ తెగకు గుర్తింపుగా చేసుకోవడం వల్ల వీరు ఇక్ష్వాకులై ఉంటారని బి.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇక్ష్వాకు రాజ్య స్థాపకుడు వాసిష్టీపుత్ర శ్రీఛాంతమూలుడు. ఇతడు (క్రీ.శ. 200-218) మధ్య కాలంలో రెండు దశాబ్దాలు పాలించినట్లు గుంటూరు జిల్లాలో లభించిన రెంటాల, కేసనపల్లి శాసనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇతడు గొప్ప విజేత. ఇతని రాజ్యం క్షాత్రపుల ఉజ్జయిని, బనవాసి (మైసూరు) వరకు విస్తరించింది. ఛాంతమూలుడు ధనక, పూగియ వంశాలతో మైత్రీ, వివాహ సంబంధాలు నెలకొల్పాడు. ఇతడు శైవుడు. కార్తికేయుని భక్తుడు. కోవి, హిరణ్య, గో, హల, సహస్ర ప్రదాత, అప్రతిహత శాసనుడు, వాసిష్టీపుత్రుడిగా ఛాంతిసిరి వేయించిన నాగార్జునకొండ శాసనం వర్ణించింది. చాంతమూలుడు అశ్వమేధ, రాజసూయ యాగాలు చేసి, సామ్రాట్, సార్వభౌమ బిరుదులు పొందాడు.

శ్రీవీరపురుషదత్తుడు (క్రీ.శ. 218-238): శ్రీఛాంతమూలుడి తర్వాత అతని కుమారుడు శ్రీవీరపురుషదత్తుడు 20 ఏళ్లు పాలించాడు. మహారాజ-మాఢరీపుత్ర శ్రీపురుషదత్తుడని నాగార్జునకొండ, జగ్గయ్యపేట శాసనాలు పేర్కొన్నాయి. ఉజ్జయిని రాజైన రెండో శకరుద్రసేనుని కుమార్తె రుద్రధరభట్టారికను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇతని కాలంలో బౌద్ధమతం స్వర్ణయుగంగా భాసిల్లింది. శ్రీపర్వత ప్రాంతం గొప్ప ధార్మిక, సాంస్కృతిక కేంద్రంగా వర్ధిల్లింది. నాగార్జునకొండ మహాచైత్యాన్ని (స్థూపం) భదంత ఆనందుడు అనే ఆచార్యుడి పర్యవేక్షణలో ఇతడు పునరుద్ధరించాడు.

Civil Services In India
INTRODUCTION
The term ‘Civil services’ covers the large number of permanent officials required to run
the machinery of Government. The core of Parliamentary Government, which we have adopted
in India, is that the ultimate responsibility for running the administration rests with the elected
representatives of the people called Ministers. These Ministers are accountable to the
Legislatures which are also elected by the people on the basis of universal adult franchise. Thus,
we can say that the Ministers are indirectly responsible to the people themselves. But the handful
of Ministers, however wise and efficient they may be, cannot be expected to deal personally with
the manifold problems of modern administration. Ministers lay down the policy. It is for the
civil servants to carry out this policy.
Classification of Services: The Constitution of India provides for two classes of services in the
country.
These are
(i) Central services; and
(ii) State services
The Central services are concerned with the administration of Union subjects such as foreign
affairs, defense, income tax, customs-, posts and telegraphs, etc. Officers of these services
are recruited by and work under the authority of the Union Government.
The subjects within the jurisdiction of the States such as land revenue, agriculture, forests,
education, etc. are manned by the State services. Officers of the State services are recruited by
different States through the State public Service Commissions.
In addition to these two grades of services, the Constitution also provides for All-India services.
These services are common to the Union and the States and are composed of officers who are in
the exclusive employ of neither and may at any time be at the disposal of either, e.g. IAS, IPS, etc.
Parliament may by law provide for the creation of one or more All-India services common to the
Union and the State and regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to
any such service.
RECRUITMENT TO ALL-INDIA AND
CENTRAL SERVICES
Recruitment is a process which is of vital importance to the administrative system as a whole,
for it determines the tone and caliber of the public services, and on it rests the usefulness and
relevance of the machinery of Government to the society. Direct recruitment to the
administrative and most of the executive services is made on the basis of a competitive
examination conducted by the Union Public Service Commission. The examination includes :
 attest of intellectual ability and scholastic attainment through a written examination in a
2
certain number of subjects (optional papers);
 a written test, common to all candidates, designed to test their capacity for effective
thinking, sentence formation, power of clear and lucid expression, and general knowledge
(compulsory papers); and
 An interview to assess a candidate’s personal qualities, including some intellectual
qualities which a written examination cannot test.
A combined examination, called the civil service examination is held annually by the Union
Public Service Commission for recruitment to the All-India services (Indian Administrative
Service and Indian Police Service), Indian Foreign Service and Central Services (Group A and
B). In Group A there are services like the Indian Defence Accounts Service, Central
Information Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Income Tax Service, etc. In Group
B, there are services such as Central Secretariat Service, Railway Board Secretariat Service,
Indian Foreign Service (Section Officers Grade) and services for Union Territories of Delhi,
Andaman and Nicobar, Pondicherry and Daman and Diu, etc.
Candidates who are Indian nationals, between the age of 21 years and 30 years (relaxable in
certain cases like Scheduled Castes and Scheduled Tribes, O.B.Cs. and the upper age limit for
the post of Assistant Commandants, Group A in CISF is 28 years only) and holding a university
degree are eligible to apply for the examination. Each candidate is permitted four chances at the
examination. This restriction however, dose not apply to SC/ST candidates. The candidates in
the OBC category are given seven chances to appear at the examination.
Plan of the Examination : The civil services examination comprises of two successive stages :
(i) Civil Services (Preliminary) Examination, objective type test for the selection of
candidates for main examination; and
(ii) Civil Services (Main) Examination, written and interview tests for the selection of
candidates for the various services.
The preliminary examination is held annually in May/June and the main examination in
November/ December. The preliminary examination consists of two papers of objective multiple
choice questions and carry a maximum of 450 marks. This examination is meant to serve as a
screening test only. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who
are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for
determining their final order of merit. The number of candidates to be admitted to the main
examination will be about twelve to thirteen times the total approximate number of vacancies to
be fi lied in the year in the various services and posts. Only those candidates who are declared
by the Commission to have qualified in the preliminary examination in a year will be eligible
for admission to the main examination of that year.
The main examination consists of a written examination and an interview test. The written
examination will consist of 9 papers of conventional essay type in the subjects set out by the
Union Public-Service Commission. Each paper carrying 300 marks, and an essay paper which
has 200 marks only. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written part
of the main examination as may be fixed by the Commission shall be summoned for an interview
for a personality test. However, the papers on Indian languages and English will be of qualifying
nature. The marks obtained in these papers will not be counted for ranking.
The number of candidates to be summoned for interview will be about twice the number of
vacancies to be filled. The interview will carry 300 marks (with no minimum qualifying marks).
Marks thus obtained by the candidates in the main examination (written part as well as
3
interview) would determine their final ranking. Candidates will be allotted to the various
services keeping in view their ranks in the examination and the preference expressed by them for
the various services and “posts.
The candidate will be interviewed by a board who will have before them a record of his career.
He will be asked questions on matters of general interest. The objective of the interview is to
assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by a board of
competent and unbiased observers. The test is intended to judge the mental calibre of a
candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but
also social traits and his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental
alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement,
variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral
integrity.
The technique of the interview is not that of a strict cross-examination but of a natural, though
directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the
candidate. The interview test is not intended to be a test either of the specialised or general
knowledge of the candidates which has been already tested through their written papers.
Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of
academic study but also in the events which are happening around them both within and outside
their own State or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries
which should rouse the curiosity of well educated youth.
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
Article 315(1) of the Constitution lays down that “there shall be a-Public Service Commission
for the Union and a Public Service Commission for each State.”
Composition : The Constitution has not fixed the number of members of the Union Public
Service Commission, and has left the matter to the President (which means the Government).
The members of the Commission are appointed by the President. The President determines the
salary and other conditions of service of the members of the UPSC through regulations. The
entire expenses of the UPSC are charged on the Consolidated Fund of India. At least half of the
members should be persons with a minimum often years’ experience in Government service.
Tenure : The tenure of office of a member of the UPSC is fixed for six years or until the
attainment of 65 years of age, whichever is earlier. A member of the UPSC may resign from
office by writing addressed to the President.
Removal : A member can be removed from office only by an order of the President on the
ground of insolvency, infirmity of mind or body, or engagement in paid employment outside the
duties of his office. He may also be removed on the ground of misbehaviour, if, following a
reference to and inquiry by the Supreme Court, the Court has upheld the cause of removal. The
Constitution provides that any concern or interest in any contract or agreement made by the
Government of India, or participation in any way in the profits thereof will be sufficient proof of
misbehaviour.
Provisions for Securing Independence of the Commission
1. The Chairman or a member of the UPSC can be removed from office only in the manner
and for grounds specified in the Constitution.
4
2. The conditions of service of members of the Commission are determined by the
President, but these cannot be varied to the disadvantage of the members during their
term of office.
3. All the expenses of the Commission, including the salaries of members, are charged on
the Consolidated Fund of India. This means that they are not required to be submitted to
the vote of Parliament.
4. The Constitution provides that upon ceasing to be member in due time, the incumbent
will be ineligible for any further appointment in the same office or in any office under
the Government except a higher appointment in the same Commission.
5. The Commission has its own staff for carrying out its functions. Its senior staff includes
a Secretary, a Controller of Examinations, a loint Secretary, 18 Deputy Secretaries, an
Officer on Special Duty, a Director (Data Processing), 41 Under Secretaries and one
Finance and Accounts Officer.
Functions of the UPSC
1. To advise the Government on all matters relating to the method of recruitment and
principles to be followed in making appointment to civil services either directly or by
promotion.
2. To conduct examinations for appointments to the All-India and Central services like the
combined examination for IFS, IAS, IPS, other allied and Central services; the
Engineering Services Examination; the Indian Economic Service Examination; the Joint
Services Wing Examination; and the Ministerial Services Examination.
3. To interview candidates for direct recruitment.
4. To advise the Government on the suitability of candidates for promotion and transfer.
Recommendations for such promotions are made by the department concerned and the
Commission is requested to ratify them.
5. The Commission is also consulted on matters like temporary appointments for periods
exceeding one year but not exceeding three years, grant of extension of service, and reemployment
of certain retired servants.
6. To advise the Government on disciplinary matters affecting civil servants.
7. The Commission is also consulted on matters like regularisation of appointments, claims
for the award of pension, claims for reimbursement of legal expenses incurred by
Government servants in defending legal proceedings instituted against them in respect
of acts done in the execution of their official duties, claims for pension or compensation
in respect of injuries sustained while on duty.
8. To advise the Government on any other matter specifically referred to it by the President.
The Constitution also provides for an extension of the functions of the Commission if
Parliament passes a law to that effect. The Constitution requires the Commission to
submit to the President an annual report on the work done by it during the year. The
report, accompanied by a memorandum explaining the action taken by the Government
on the recommendations of the Commission, is to be placed before the Parliament. The
memorandum should explain the reason for the non-acceptance of the recommendations
of the Commission by the Government, if there are such cases.
TRAINING OF CIVIL SERVANTS
In 1959 itself the two sister institutions, IAS Training School, Delhi, and IAS Staff College,
Simla, were amalgamated to start a National Academy of Administration — now (since 1972)
called the Lai Bahadur Shastri National Academy of Administration — at Mussoorie. The
Academy started functioning at Mussoorie from September 1, 1959. Each organised service
today has its own training institution to impart training to the new recruits.
Training for Indian Administrative Service (IAS)
Recruits to the All-India services (including the Indian Forest Service) and Central services are
required to attend a common course of training, called foundational programme, at the Lai
Bahadur Shastri Academy of Administration. The subjects taught in the foundational course,
which is of three and a half months’ duration, are :
1. Basic Economics for Administrators,
2. History and Indian Culture,
3. Law,
4. Political Concepts and Constitutional Law, and
5. Public Administration, Management and Behavioural Sciences.
At the end of the foundational course there is an examination and the marks secured in it are
added to the recruitment examination.
After the completion of the foundational course, the probationers of the services other than IAS
leave for their respective training institutes for subject-matter training. The IAS probationers
numbering nearly 150 stay at the Academy to undergo further training, called the professional
training, of eight months’ duration. It was first introduced in 1969.
After completing the first phase of professional training, the probationers go to the State of their
allotment for district training. Its duration is one year. During district training, the probationers
spend some time at the State training institute. They, thus, acquire knowledge of various aspects
of life (including the language) of the State of their destiny, especially of the districts to which
they are attached. They undertake socio-economic survey of villages. This aspect of training is
particularly emphasised as they spend the initial period of their career in rural areas. During the
period of district training, the probationers remain in touch with the Academy and report
regularly to a faculty member.
Training for Indian Police Service (IPS)
Training for IPS personnel is conducted at the National Police Academy at Hyderabad. The IPS
probationers have been undertaking two courses of in-service training since 1986.
The syllabus of training includes studies of criminal psychology, scientific aids in detection of
crime, methods of combating corruption and fire and emergency relief. The subjects of study
and the training in drill, handling of weapons, etc., have a direct bearing on the normal work of a
police officer.
After the completion of one year training, the probationer passes an examination conducted by
the UPSC. He is, then, appointed as an Assistant Superintendent of Police. But, before this
appointment he has to undergo a year’s programme of training. He is imparted practical training
by requiring him to do the work of various subordinate officers under guidance.
6
GENERALISTS AND SPECIALISTS
Generalist: A generalist may be defined as a public servant who does not have a specialised
background and is easily transferable to any department or branch of Government.
A generalist has also been defined as a civil servant who belongs to the managerial class and
who is well up in rules, regulations and procedure of administration. He generally performs
POSDCORB functions, namely, planning, organising, supervising, directing, coordinating,
reporting and budgeting. Specialist: By ‘specialist’ is generally meant a person who has special
knowledge or skill in a specific field, e.g., agriculture, medicine, engineering, education, etc. The
specialist can be easily distinguished on the basis of his education and training.
Two points may be noted in this context:
1. Expert or specialist is a relative term. For example, the generalist medical practitioner is
an expert in relation to the patient, but is only a generalist in relation to a surgeon, dentist
or opthalmologist. In other words, there are degrees of expertise.
2. There is equally a problem between the working engineer in the field and his counterpart
in the laboratory or the university. The Indian Administrative Reforms Commission has
chosen to call such specialized services as ‘functional services’.
‘Functional services’ include not only ‘services’ which are charged with a technical function for
which pre-entry vocational education is required (e.g., the various Engineering Services), but
also those which specialize after entry in a particular area of administration for which no preen try
vocational qualification is prescribed (such as, Accounts, Income-Tax). The Commission
distinguished the ‘functional services’ from ‘a general purpose’ service. For example, members
of IAS start their service in the districts, but soon get dispersed to various posts which cover
different functional areas. The IIPA Conference on Personal Administration attempted a
detailed definition of the term ‘generalist officer’ and ‘specialist or technical officer’.
A generalist officer is one who has received a liberal college education (in whatever subject) and
after receiving initial training in the field is appointed to a middle level supervisory post for
which an educational qualification in technical or professional subjects — engineering,
medicine, etc. — has not been prescribed as compulsory. In due course, he is appointed to
higher administrative positions irrespective of his previous experience and training. A specialist
or technical officer is appointed to a middle level supervisory post for which a technical or
professional educational qualification has been prescribed as compulsory. He is excluded from
areas where his specialized knowledge or training may not find direct application.
Position in India : The public services in India are characterized by the superior position of the
genera-list. By and large, the ‘policy formulation’ and the ‘consideration’ levels in the Central
and State Secretariats are manned by the members of the generalist services. Although the
technical services constitute about fifty per cent of the total strength of Class I officers, they are
generally excluded from holding Secretariat appointments. A good portion of the posts (of
Deputy Secretary and above) in the Central Secretariat are held by civil servants in the IAS. In
general, positions in the field are filled by the specialists. But there are many instances of the
IAS officer working as Director of Education, or Director of Health, or Director of Agriculture,
or even Chief Conservator of Forests in various State Governments. At the district level, there is
the generalist Collector leading a team of technical district officers who are heads of technical
departments at the district level. The Panchayati Raj administration, too, has not escaped this
7
phenomenon. Thus, the Chief Executive Officer of the Zila Parishad is an IAS officer, who is the
head of a team of technical officers.
Reasons for the superiority of Generalists :
1. The belief that the high caliber of recruits to the Indian Administrative Services and the
wide and varied experience gained as a result of their postings to a diverse variety of
jobs, equip these services with qualities needed for the performance of the senior
management level jobs.
2. “Another justification for the predominance in the higher administrative position of
services primarily recruited for the general administration, is the facility which this
system seems to provide for contact with the grass-roots of administration.” (IIPA
Conference).
3. Administration in India has traditionally been based on the principle of ‘area
administration’ and the Bruisers continued this tradition. In independent India the
village, the block, the tensile, the district, the division continue to remain the units around
which the administration at that level revolves. The case for the generalists is that there
should be a manager at all levels to perform the managerial functions of planning,
directing, coordinating, etc., and that only an experienced administrator can fulfil this role
with success.
4. The generalists emphasize the need for a Secretariat at the headquarters, predominantly
manned by generalists, to act as an intermediary and link between the specialists in the
field and the amateur Minister at the top.
5. The generalist Secretary is considered to be in a much better position to tender correct
and proper advice to his Minister because he usually has complete understanding of the
total effect of various factors on a particular policy decision.
6. Generalists charge the specialists of being parochial and narrow-minded. Specialists,
according to this view, are prone to display bias and a restricted view of matters. After
all, the specialist is one who knows more and more of less and less and they quote the
authority of Paul Appleby, according to whom, “the price of specialization of every
kind is parochialism.”
Criticism
1. In the conditions prevailing in India before Independence, there were few attractive
openings for the talented, outside the higher administrative services, and so the best
products of the universities tried to get into what was then known as the ‘heaven-born
service’. The situation has changed materially since 1947.
2. With the emergence of the Welfare State with emphasis on development administration,
the demand for specialized and technical talent has been rapidly rising and the best talent
is now being attracted to these technical positions including industry, commerce,
banking, insurance, and other business.
3. It is no longer true that IAS is the only repository of talent and merit.
4. There has occurred a big change in the functions of the Government, which have not
only multiplied in number but have also become very complicated and technical.
5. The needs of contemporary society and the aspirations of the public demand that civil
servants today have to be equipped to tackle the political, scientific, social, economic
and technical problems of our time. They have to keep up with the rapid growth of new
know-ledge and acquire new techniques to apply to it. In short, the civil service is no
place for the amateur. It must be staffed by men and women who are professionals.
6. Questions have been asked as to what constitutes the ‘district experience’ and why
should the experience in land revenue administration, magistracy and general
8
administration alone be regarded as field experience. The experience at the operation
‘doing’ level can as well as be acquired in other departments like agriculture, industry,
health or police.
7. It took ordinarily eight to ten years before ICS officers could rise to the position of the
Collector and District Magistrate, and in general, an officer worked for about fifteen
years in the district before being sent to the Secretariat. However, in independent
India, in many cases, it takes only three to five years
for an IAS officer to be appointed a Collector and he is sent to the Secretariat soon after.
In other words, the so called district experience is rather limited in the case of IAS
officers now.
8. It is being increasingly realized that ‘district experience’ is really not called for in the
type of activities now carried on by the Central Government, and that the work of
Ministries/ Departments calls for continuity of specialization rather than periodic
renewal of field experience in districts. Thus, in 1939 a Finance and Commerce Pool
was constituted as ‘an expert cadre of officers with special knowledge, experience and
outlook’ for dealing with the specialized needs of departments dealing with economic
matters. The creation of the Central Secretariat Service soon after independence to man
a certain proportion of superior posts in the Secretariat was another step in the direction
of weakening the Tenure System (introduced by Lord Curzon) as well as the setting up
later of special cadres like the Industrial Management Pool to fill superior positions in
the management of public undertakings. The Central Administrative Pool was also set up
as reserve for manning senior administrative posts of and above the rank of Deputy
Secretary.
9. Even though the tenure system still exists on paper, there are many officers in the
Central Secretariat who have not, for one reason or the other, gone back to their original
posts in the States.
10. The foremost grievance of the specialist service is the discrimination in pay and
allowances as between the IAS and their services, and the greater and quicker chances
of promotion for the IAS.
11. A large majority of top posts both in the Union Government and the State Governments
are manned by the members of the IAS.
Steps taken by the Government of India to resolve the problems :
1. Weakening of the Tenure System.
2. Creation of new specialist All-India and Central Services. Article 312(1) of the
Constitution authorises the Union Parliament to provide for one or more All-India
services common to the Union and the States, if the Council of States declares by a
resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it
is necessary or expedient in the national interest to do so. On the eve of independence,
there existed only two All-India services — the Indian Civil Service and the Indian Police
Service. Of these, the IPS was retained and the old ICS was replaced by the new IAS.
Several new services have been added to the list, namely, the Indian Engineering
Service, the Indian Forest Service, the Indian Statistical Service, Indian Economic
Service etc. All these services aim at giving better status and emoluments to
specialists. In the States, provision has been made in many cases to give better grades to
technical services.
3. Appointment of specialists to positions of administrative responsibility. The trend is
visible in most departments. Thus we have Assistant, Deputy and Joint Advisers in
the Ministry of Education working side by side with the generalist Under/Deputy/Joint
9
Secretary. The Planning Commission is almost exclusively manned by specialists and
professionals.
One way of achieving the same objective is by combining the role of the Secretary to and the
head of the executive agency in one integrated office. “A composite office will permit more
specialization in the division of work than would be possible in separate offices, ensuring that
every aspect of the work to be done is handled by persons chosen for their competence in that
aspect, reducing the dependence on ‘generalists’, whether they are generalists in the sense that
their educational background and experience have no direct relevance to the jobs given to
them, or in the sense that they are utilized to perform other jobs, though their qualifications at the
time of their recruitment were relevant to the generality of the technical or specialist jobs which
they were expected to do.” (Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission.)
Another way of achieving the same objective is the method of giving the specialist head of
department ex officio status of Joint/Additional/full Secretary to Government, e.g., the Railway
Board members while remaining heads of the operating departments are also ex officio
Secretaries in the Railway Ministry.
Various other solutions to the problem have been offered from time to time. Thus, Central
Administrative Reforms Commission (1966 to 1970) has in its report on personnel
administration recommended fictionalization of all services including the IAS. It also
recommended that senior management posts in functional areas should be filled by the members
of functional services.
Computer E Books,computer ebooks,computer ebooks free download,computer ebooks download,computer ebooks in hindi,computer e books downloads,computer e books online,computer ebooks site,computer ebooks for free,computer e books sites,computer ebooks for kids,telugu gk,telugu gk books,telugu gk,telugu gk questions,telugu gk bits,telugu gk questions answers,telugu gk books pdf,telugu gk pdf,telugu gk ebooks,telugu gk questions 2009,telugu gk questions 2010,
Linux complete command reference E-book
Posted Image 
 
       Download link:
C++ Coding Standards – 101 Rules, Guidelines and Best Practices

First in India (Miscellaneous)

  • Earliest school of medicine known to humans: Ayurveda

• First Air Force in Asia to fly jets: Indian Air Force (1948)
• First Book in any Indian Language: It was printed in 1578 in Tamil.
• First Census in India: 1901
• First Cinema House in India: It was built by J.F.Madan in 1907 in Calcutta.
• First complete Technicolor film: Jhansi Ki Rani (1953)
• First Constitutional Amendment: 1950
• First country-wide agricultural census: 1970-71
• First English Newspaper in India: Bengal Gazette printed in 1790 by James Augustus in Calcutta.

First in India (Women)

 • First Woman President of India : Pratibha Patil
• Delhi’s First Mayor: Aruna Asaf Ali (1958)
• Delhi’s First woman chief secretary: Shailja Chandra
• Fastest Asian to swim across the English Channel: Anita Sood
• First all-women crew to fly an air Force Chetak Helicopter: Flight Cadets Cheryl Dutta and Simran Sodhi of IAF (December, 1995).
• First Asian woman magistrate appointed in United Kingdom: Kantha Talwar
• First Asian woman mayor in United Kingdom: Lata Patel
• First Indian woman President of Indian National Congress: Sarojini Naidu (1925)

 

 

First in India (Men)

 • First American President to visit India: Dwight David Eisenhower
• First Asian to be elected president of Britain’s Liberal Democratic Party (LDP): Lord Navnit Dholakia
• First Asian to head a British university: Lord Swaraj Paul (when he was elected Chancellor of the Wolverhampton University on May 9, 2000)
• First British Prime Minister to visit India: Harold Macmillan
• First Chairman of the University Grants Commission: S.S.Bhatnagar
• First Chief Election Commissioner of India: Sukumar Sen (21.3.1950 to 19.12.1958)
• First Chief Justice of India: Harilal J.Kania (26.1.1950-6.11.1951)
• First Chief Minister of the tri-lingual Bombay Presidency: B.G.Kher
• First Chief of Air Staff: Air Marshall Sir Thomas Elmherst (1947-1950)

Present Cabinet Ministers
Serial Number
Portfolio
Name of Minister
1.
Prime Minister and also In-Charge of the Ministries/Departments viz:
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions;
Ministry of Planning;
Ministry of Water Resources;
Department of Atomic Energy; and
Department of Space
Dr. Manmohan Singh
2.
Minister of Finance
Shri Pranab Mukherjee
3.
Minister of Agriculture and Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Shri Sharad Pawar
4.
Minister of Defence
Shri A.K. Antony
5.
Minister of Home Affairs
Shri P. Chidambaram
6.
Minister of Railways
Km. Mamata Banerjee
7.
Minister of External Affairs
Shri S.M. Krishna
8.
Minister of Steel
Shri Virbhadra Singh
9.
Minister of Heavy Industries and Public Enterprises
Shri Vilasrao Deshmukh
10.
Minister of Health and Family Welfare
Shri Ghulam Nabi Azad
11.
Minister of Power
Shri Sushil Kumar Shinde
12.
Minister of Law and Justice
Shri M. Veerappa Moily
13.
Minister of New and Renewable Energy
Dr. Farooq Abdullah
14.
Minister of Urban Development
Shri S. Jaipal Reddy
15.
Minister of Road Transport and Highways
Shri Kamal Nath
16.
Minister of Overseas Indian Affairs
Shri Vayalar Ravi
17.
Minister of Textiles
Shri Dayanidhi Maran
18.
Minister of Communications and Information Technology
Shri A. Raja
19.
Minister of Petroleum and Natural Gas
Shri Murli Deora
20.
Minister of Information and Broadcasting
Smt. Ambika Soni
21.
Minister of Labour and Employment
Shri Mallikarjun Kharge
22.
Minister of Human Resource Development
Shri Kapil Sibal
23.
Minister of Mines and Minister of Development of North Eastern Region
Shri B.K. Handique
24.
Minister of Commerce and Industry
Shri Anand Sharma
25.
Minister of Rural Development and Minister of Panchayati Raj
Shri C.P. Joshi
26.
Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation and Minister of Tourism
Kum. Selja
27.
Minister of Food Processing Industries
Shri Subodh Kant Sahay
28.
Minister of Youth Affairs and Sports
Dr. M.S. Gill
29.
Minister of Shipping
Shri G.K. Vasan
30.
Minister of Parliamentary Affairs
Shri Pawan K. Bansal
31.
Minister of Social Justice and Empowerment
Shri Mukul Wasnik
32.
Minister of Tribal Affairs
Shri Kantilal Bhuria
33.
Minister of Chemicals and Fertilizers
Shri M.K. Alagiri
 Update 15-12-2011

Tags: Present Cabinet Ministers in India ,Cabinet Ministers in India, Ministers in India

  • The first film to be screened in India was the Auguste and Louis Lumiere moving pictures in Bombay in 1895
  • The first short film made in India was The Flower of Persia, directed by Hiralal Sen in 1898
  • The first full length film in India was Raja Harishchandra, made by Dadasaheb Phalke in 1913
  • The first Indian talking film was Alam Ara, made by Ardeshir Irani in 1931
  • The Bengal Film Journalists’ Association, established in 1937, is the oldest association of film critics in India.
  • The first colour film in India was Kisan Kanya, made by Ardeshir Irani in 1937
AP Police Recruitment 2011Constable 20429 Andhra Pradesh State Level Police Recruitment Board for recruitment to various categories of the Constable of the statement submitted blanks. Candidates will be eligible to apply through the prescribed application format. The following details about the age limit, educational qualifications, and other information related to the number of spaces & AP Police Recruitment are shown below …

AP Police Constable of the gaps in detail: -
The total number of spaces: 20429
The name of the post:
Police Constable in different departments
1. Civil (Men): 8413
2. AR (Men): 3234
3. SARCPL (Men): 93
4. APSP (Men): 4270
5. SPF (Men): 645
6. Fire & Emergency Services Department in the Firemen: 704
7. Civil (Women): 2976
8. AR (women): 94

Age limit: 18-30 years as on 01-07-2011 at the age of candidates should be

Education Qualification: Intermediate or equivalent in the form of the university who are candidates

Selection process: Selection of candidates for the preliminary examination, physical ability test, written test based on the nomination.

How to Apply: The application form from eligible candidates for the website to download the www.apstatepolice.org. Submit the application form is filled with candidates
From 28-12-2011 to 14-11-2011 at the relevant address on any work related documents Photocopies

Important dates:
Receiving the start date of the application: 14-11-2011
28-12-2011: Last Date for receiving of the application

 Andhra Pradesh Public Service Commission Interviews Time Table,Andhra Pradesh Public Service Commission Interviews Time Table APPSC Interviews Time Table ,Andhra Pradesh Public Service Commission Interviews Time Table
Andhra Pradesh Public Service Commission
INTERVIEWS TIME TABLE
Sl.No
NAME OF THE POST
Notification
No.
VACANCIES
DATES PROPOSED
1
Group – I
39/08 &
10/09
210
4th January to 10th February
2
Polytechnic Lecturers
1st Notification
21/06 &
16/08
118
13th, 14th, and 15th February
3
AMVI
45/08
219
16th February to 23rd
February
4
Polytechnic Lecturers
2nd Notification
18/08
287
24,25,27,28,29th February, 1st
& 2nd March
5
Group – II
38/08 &
11/09
649
3rd March to 31st March
6
Polytechnic Lecturers
3rd Notification
47/08
81
2nd & 3rd April.
7
A.E.E
36/08 &
17/10
1227
16th April to 18th May.
8
Junior Lecturers
5/08 &
19/08
1108
19th May to 22nd June.
9
ATO’s
07/10
256
23rd June to 28th June

Andhra Pradesh Public Service Commission Interviews Time Table,Andhra Pradesh Public Service Commission Interviews Time Table APPSC Interviews Time Table ,Andhra Pradesh Public Service Commission Interviews Time Table

Archives

మీరు పంపే ప్రతీ SMS కు 2 పైసల వంతున సంపాదించి మీ మొబైల్ రీఛార్జి కు నెలకు రూ. 50 వరకూ సంపాదించవచ్చు. అంతే కాక రోజుకు 25 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి. సరైన సమాధానానికి 2 పైసలు, ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక పైసా వంతున సంపాదించండి. మీ మిత్రులను invite చేసి ఒక్కో మిత్రునికి రూ. 1 వంతున సంపాదించండి. ఇవన్నీ చేయడానికి మీరు చేయవలసిందల్లా క్రింది కనిపించే లింక్ పై క్లిక్ చేసి మీ వివరాలు ఇవ్వడమే

తెలుగు జనరల్ నాలెడ్జి

My Categories

Calendar

March 2015
S M T W T F S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031